Training

Wanneer:    Donderdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Waar:         Sporthal Egerbos
                   Drie Decembersingel 34 5922BD Venlo-Blerick

 

Warming up:

Om blessures te voorkomen is een warming up belangrijk. Er wordt  van 20.00 tot 20.15 uur een gezamenlijke warming up uitgevoerd. Dit kun je doen op, maar ook naast de baan. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen voor aanvang van de partijen in te slaan. Houd hier rekening mee!

Partijen maken:

Om iedereen zoveel en prettig mogelijk te laten spelen hebben we gekozen voor een “gestuurd” wedstrijdverloop. Dat betekent dat, door een aantal partijenmakers op toerbeurt, een partijenschema voor die avond wordt opgesteld. We hebben hiervoor gekozen, om te voorkomen dat zich kliekjes vormen, die alleen maar tegen of met elkaar spelen. Ofschoon de partijenmakers hun uiterste best zullen doen, zal het niet altijd mogelijk blijken te zijn om iedereen evenveel en even plezierig te laten spelen. Bedenk daarbij dat partijen maken geen eenvoudige zaak is.

Speelsterkte:

Om het sterkteverschil niet onplezierig groot te doen zijn, is er een commissie van “wijze mannen” die een “lijst speelsterkte op de trainingsavond” hebben gemaakt op basis van de ingeschatte mix- en dubbelkwaliteiten van de leden. Deze lijst wordt halfjaarlijks opnieuw bekeken en eventueel aangepast. In principe wordt er op de speelavond gekeken naar het aantal aanwezige leden. Zijn er meer dan 24 aanwezig dan wordt er in twee groepen opgesplitst, waarbij de scheidslijn van de speelsterktelijst in het midden ligt. Is het aantal aanwezige leden minder dan 24, dan bekijken de partijenmakers of het zinvol is partijen te maken zonder dat er opgesplitst wordt. Na ± 21.30 uur kunnen, indien het aantal resterende spelers niet meer voldoende is, de groepen bij elkaar geplaatst worden.